• HOME
  • Real Selfie Review
  • ID Pinkboard

ID Pinkboard

ID Pinkboard

It's a place to express and meet.

Now ID Hospital is offering Vietnamese service!

Author
rrrmong
Date
2015-10-22 14:13
Views
4754
111.jpg


Bệnh viện thẩm mỹ ID mang dịch vụ đến gần với người Việt Nam !

Vì sự gia tăng mạnh mẽ số lượng khách hàng Việt Nam tìm đến bệnh viện thẩm mỹ ID nên để tạo sự thuận tiện và thoải mái cho các khách hàng, chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Việt.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý khách cần tư vấn và đặt lịch hẹn.

Now ID Hospital is offering Vietnamese service!


Due to the increasing number of patients visiting ID Hospital from the Vietnam, we’ve finally decided to start Vietnamese language services for our patients’ convenience.
For all the inquiries regarding the reservation and surgical information, please contact us through below channels.


Facebook: https://www.facebook.com/idhospitalvn
Email: vn@idhospital.com (tiếng Việt)
Tel (Hotline tiếng Việt): (+82)-2-3496-9776
Skype : idhospitalvn
Blog" http://idhospitalvn.blogspot.kr/